הלוגו

הלוגו

הלוגו

אבן על קנווס. אוסף פרטי. הלוגו של כהן אורי. צפיה שונה על כדור הארץ. לא למכירה.

אבן על קנווס. אוסף פרטי. הלוגו של כהן אורי. צפיה שונה על כדור הארץ. לא למכירה.

color

Blue